Openbaar Lyceum De Amersfoortse Berg

Hugo de Grootlaan 25 3818 TA Amersfoort

  • School is out!
  • Lekker sporten in de buitenlucht.
  • Lunchen aan de picknicktafels.

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Het advies van de basisschool is doorslaggevend bij de plaatsing van de leerling.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Hier zie je het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw doorloopt. Je ziet ook het percentage leerlingen dat zonder vertraging de bovenbouw doorloopt. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Wij zijn zeer trots op onze leerlingen, het aantal geslaagden ligt al jaren op of boven het landelijk gemiddelde.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De gemiddelde eindexamencijfers liggen op of boven het landelijk gemiddelde. De resultaten blijven een van de speerpunten voor de leden van de werkgroep Resultaatgericht.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen leerlingen direct na het examen
Weergave Vervolg onderwijs direct na het examen

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Bij het laatste bezoek heeft de inspectie een positief oordeel over de school uitgesproken. De school valt onder het zgn.‘regulier’ toezicht, dat wil zeggen dat er geen extra aandacht nodig is.

Terug naar boven