Het Element

Kaliumweg 2 3812 PT Amersfoort

  • Schoolfoto van Het Element
  • Schoolfoto van Het Element
  • Schoolfoto van Het Element
  • Schoolfoto van Het Element
  • Schoolfoto van Het Element

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Leerlingen met vmbo-basis t/m vmbo-gl advies vormen de grootste groep leerlingen bij ons op school. Bij sommige leerlingen gaat het zo goed, dat zij de kans krijgen op te stromen naar een hoger niveau. Ook bieden wij kansen aan leerlingen uit het praktijkonderwijs die meer in hun mars hebben. Soms gaat het met leerlingen met een hoger advies dan vmbo-gl/tl niet goed op het hun niveau en soms zijn zij meer praktisch gericht. Uiteraard mogen ook deze leerlingen bij ons op school laten zien wat ze kunnen. 

Kan de leerling meer theorie aan? Dan kan hij/zij één of meerdere vakken op een hoger niveau/in een andere leerweg lessen volgen. Gaat dit goed dan kan hij/zij vanaf leerjaar 3 lessen volgen om examen in dit vak te doen. Of deze uitdaging iets voor de leerling is, gaan we in overleg met de leerling en ouder(s)/verzorger(s) bepalen. 

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Bijna alle leerlingen stromen zonder vertraging door van de onderbouw naar de bovenbouw. Ook in de bovenbouw stromen de leerlingen zonder vertraging door naar het laatste leerjaar. De school scoort boven de norm. 
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De afgelopen twee schooljaren zijn bijna alle leerlingen geslaagd. Een slaagpercentage waar we trots op zijn! 
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

We zijn tevreden met de gemiddelde examencijfers. We kunnen wederom terugkijken op goede resultaten. Het kan altijd beter en daar werken we aan. Naast de harde cijfers vinden we ook de persoonlijke ontwikkeling belangrijk. We richten ons op:

  1. Houding (sociaal vaardig, luisteren, presenteren, samenwerken).
  2. Leren (eigen ontwikkeling bijhouden en uitleggen in het portfoliogesprek).
  3. Verantwoordelijkheid (eigen keuzes maken en zelfstandig werken).

Per sector zijn er overeenkomsten en verschillen. In de examencommissie en de vakgroepen worden de resultaten besproken en verbeteracties afgesproken.

 
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De beoordeling van de inspectie over onze school is zichtbaar op  www.onderwijsinspectie.nl  en ga naar Inspectierapporten scholen, besturen en instellingen, zoek naar  VO school >Het Element > Amersfoort. De inspectie beoordeeld Het Element als voldoende.

Terug naar boven