Het Element Hooglandseweg-Noord

Hooglandseweg-Noord 55 3813 VD Amersfoort

Schoolfoto van Het Element Hooglandseweg-Noord

In het kort

Toelichting van de school

Het Element krijgt een nieuw schoolgebouw! De locatie Kaliumweg gaat de komende jaren dicht, zodat hier de nieuwbouw kan komen. Daarom stromen alle leerlingen klas 1 in op de Hooglandseweg-Noord.

Een school met twee leerwegen: basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg. Door onze samenwerking zijn wij in staat om bijna alle profielen aan te bieden, je kunt kiezen uit 7 profielen! 

Op Het Element komen passie en talent samen. Het is een plek voor iedereen! We helpen je gedurende je schoolcarrière om een goede studiekeuze te maken. We beginnen in klas 1 met een oriëntatie op het beroepsprofiel, maar voor diegenen die al weet wat hij/zij wil worden is er natuurlijk ook plek!

Kenmerken van de school

  • Talent
  • Passie
  • Leren met je handen én hoofd
  • Beroepsonderwijs
  • Sterke samenwerking MBO

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • vmbo-b
  • vmbo-k

Bron

Bovenbouw

  • vmbo-b
  • vmbo-k

Bron

Bezoek deze school

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij hebben al een aantal jaar rond de 750 leerlingen (beide locaties samen) die wij graag goed onderwijs bieden op Het Element. Alle leerlingen die instromen in klas 1 volgen komend schooljaar onderwijs op de Hooglandseweg-Noord, dit in verband met de nieuwbouw aan de Kaliumweg. 


Het aantal leerlingen in onderstaande figuren betreft de leerlingen op de locatie de Hooglandseweg-Noord. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
318

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven