Muurhuizen

Zangvogelweg 4 3815 DL Amersfoort

  • Schoolfoto van Muurhuizen
  • Schoolfoto van Muurhuizen
  • Schoolfoto van Muurhuizen
  • Schoolfoto van Muurhuizen
  • Schoolfoto van Muurhuizen

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Leerlingen in leerjaar 2 krijgen een leerwegadvies. 5% krijgt een advies Kader gerichte leerweg zodat ze meer beroepsgericht bezig kunnen zijn en zo het vmbo onvertraagd kunnen afsluiten.
80% van de eindexamenleerlingen gaat naar MBO en 20% naar de Havo.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Ons slagingspercentage lag dit jaar onder het landelijke gemiddelde.  Er wordt extra tijd besteed aan examentraining omdat de resultaten van het centraal schriftelijk een belangrijke rol spelen in de zak/slaag regeling.
 
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Het gemiddelde eindexamencijfer ligt op het niveau van het landelijk gemiddelde.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Onze school is geaccrediteerd voor leerweg ondersteunend onderwijs op TL niveau.
 
Mavo Muurhuizen heeft succesvolle audits:
  • Lwo accreditatie met herindicatie.

Terug naar boven