Muurhuizen

Zangvogelweg 4 3815 DL Amersfoort

 • Schoolfoto van Muurhuizen
 • Schoolfoto van Muurhuizen
 • Schoolfoto van Muurhuizen
 • Schoolfoto van Muurhuizen
 • Schoolfoto van Muurhuizen

Profielkeuze

Toelichting van de school

Wij bieden binnen de Theoretische Leerweg bieden wij alle vier de profielen aan :
 • techniek
 • landbouw
 • economie
 • zorg en welzijn

Binnen de Gemengde Leerweg bieden wij het volgende profiel aan:

 • zorg en Welzijn

In leerjaar 3 hebben de leerlingen de keuze gemaakt TL of GL (voor zorg en welzijn) In leerjaar 4 kan er opnieuw een keuze gemaakt worden voor TL of GL.

Het grootste gedeelte van de eindexamenleerlingen doet de TL-opleiding. Daarna is het mogelijk om op Muurhuizen het Havo diploma Economie en Maatschappij te halen.

.

Het keuzeproces wordt begeleid door mentorcoaches.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Onze school heeft de volgende kernwaardes:
 • Optimisme
 • Toewijding
 • Persoonlijk
 • Vertrouwen
 • Thuisgevoel

In het schoolplan 'Muurhuizen 3.0 2021-2025' staat de ontwikkelingsrichting van de school verwoord.

 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij hebben veel aandacht voor en bieden veel begeleiding aan individuele leerlingen in een kleinschalige setting. Het aanbod betreft:
 • ondersteuning in dyslexie
 • leerproblemen
 • sociaal-emotionele ontwikkeling
 • begeleiding van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte 
 • begeleiding lwoo-leerlingen

Mentoren, leerlingbegeleiders, remedial teacher, orthopedagoog en personal coaches  en ambulante begeleiders verzorgen de ondersteuning.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven