Het Nieuwe Eemland

Daam Fockemalaan 12 3818 KG Amersfoort

Schoolfoto van Het Nieuwe Eemland

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Met onze verschillende brugklassen komen we tegemoet aan de verschillen tussen leerlingen. In de mavo/havo-brugklas komen veelal kinderen met een mavo-advies terecht. Ze krijgen de mogelijkheid door te stromen naar 2 havo. In de havo/vwo-brugklas komen veelal kinderen met een havo-advies terecht. Ze krijgen de mogelijkheid door te stromen naar 2 vwo. Kinderen met een advies vwo of gymnasium kunnen kiezen tussen 1 gymnasium of 1 vwo. 
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Hier zie je het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw doorloopt. Je ziet ook het percentage leerlingen dat zonder vertraging de bovenbouw doorloopt. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De examenresultaten van 2020-2021

- vwo/gymnasium 97%

- havo 88%

- mavo 98%

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Uitgangspunt voor ons onderwijs is: elke leerling krijgt goed onderwijs en behaalt zijn diploma in de tijd die de leerling daarvoor nodig heeft.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

De meeste leerlingen stromen door naar de voor hen bestemde vervolgroute: mavo naar het mbo, havo naar het hbo en vwo en gymnasium naar de universiteit.

Een enkele havo-leerling kiest bewust voor het mbo en dat geldt ook voor leerlingen van het vwo/gymnasium die een hbo-route kiezen.

Leerlingen kiezen ook voor het zogenaamde tussenjaar. 

 

Wat doen leerlingen direct na het examen
Weergave Vervolg onderwijs direct na het examen

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De meest recente externe evaluaties van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie. Ieder jaar houdt de school een tevredenheidsonderzoek onder medewerkers, leerlingen en ouders. De uitslag hiervan verschijnt jaarlijks op Scholen op de Kaart.   

Terug naar boven