Het Nieuwe Eemland

Daam Fockemalaan 12 3818 KG Amersfoort

Schoolfoto van Het Nieuwe Eemland

Profielkeuze

Toelichting van de school

MAVO (VMBO Theoretische Leerweg)

Bij mavo is het mogelijk eindexamen te doen in handenarbeid. Leerlingen kunnen ook LO2 kiezen.

HAVO/VWO

In het cultuurprofiel van havo en vwo kunnen de leerlingen kiezen voor een examenvak tekenen, drama of muziek. Ook bestaat er de mogelijkheid voor leerlingen om Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM) te kiezen.
Vanaf schooljaar 2022-2023 bieden we geen gymnasium meer aan. 

De coaches, mentoren en de decanen van mavo, havo, vwo begeleiden het keuzeproces.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het Nieuwe Eemland is een school voor gymnasium, vwo, havo en mavo. 

Onze school is een rijksmonument, een voormalig Kruisherenklooster met een school, Constantiniaum. De school ligt aan de rand van Amersfoort, in het groen en heeft eigen sportvelden. Het Nieuwe Eemland voldoet aan alle eisen van het hedendaagse onderwijs. In deze aantrekkelijke omgeving krijgen onze leerlingen goed onderwijs.
 
De structuur van de organisatie met afdelingen en secties is helder. De doorgaande lijn van klas 1 tot en met het eindexamen is het uitgangspunt voor de vorming van afdelingen: klas 1 mavo/havo tot en met 4 mavo, klas 1 havo/vwo tot en met 5 havo en 1 havo/vwo tot en met 6 vwo. Er zijn teams per leerjaar die gefocust zijn elke leerling goed onderwijs en begeleiding te geven, uit te dagen en te helpen waar nodig.
Secties  richten zich op de kwaliteit van het vak en de daarbij behorende didactiek. Het gebruik van digitale leermiddelen maakt daarvan een onderdeel.  
  

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Nieuwe Eemland kent een goede begeleidingsstructuur. De coach heeft daarin een centrale rol. In de onderbouw krijgen de leerlingen mentorlessen en coachuren. Ook in de bovenbouw hebben alle leerlingen een eigen coach.

Daarnaast hebben wij een orthopedagoog, een intern begeleider, leerlingbegeleiders en decanen. De ondersteuningscoördinatoren zorgen ervoor dat de goede begeleiding wordt gegeven.

Wij bieden natuurlijk begeleiding op maat, namelijk

  • personal coaches
  • remedial teaching
  • faalangstreductiestrainingen
  • sociale vaardigheidstrainingen
  • steunlessen
  • examentraining

Onze school heeft een Ondersteuningsadvies Team waaraan, naast de ondersteuningscoördinatoren en de orthopedagoog, ook externe functionarissen deelnemen zoals de brugfunctionaris van het wijkteam en de GGD-arts. 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven