Groene Hart Topmavo

Tolstraat 9 2405 VS Alphen aan den Rijn

  • Schoolfoto van Groene Hart Topmavo
  • Schoolfoto van Groene Hart Topmavo
  • Schoolfoto van Groene Hart Topmavo
  • Schoolfoto van Groene Hart Topmavo
  • Schoolfoto van Groene Hart Topmavo

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

We zien twee belangrijke aandachtspunten waar we dit jaar mee aan de slag gaan. We zullen het LOB (Loopbaanontwikkeling en begeleiding) meer onder de aandacht brengen, we hebben hiervoor een werkgroep ingesteld.

Daarnaast zien we dat actualiteiten uit het nieuws een aandachtspunt is. We zetten in op het stimuleren van het lezen, waarbij nieuwsitems worden ingezet. Ook gaan we meer aandacht besteden aan het nieuws tijdens onze dagopeningen

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2020-2021?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De resultaten van dit onderzoek wordt met het Ouderklankbord besproken. Het Ouderklankbord bestaat uit een aantal ouders uit alle leerjaren die regelmatig met de schoolleiding verschillende onderwerpen bespreekt. 
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven