Groene Hart Topmavo

Tolstraat 9 2405 VS Alphen aan den Rijn

 • Schoolfoto van Groene Hart Topmavo
 • Schoolfoto van Groene Hart Topmavo
 • Schoolfoto van Groene Hart Topmavo
 • Schoolfoto van Groene Hart Topmavo
 • Schoolfoto van Groene Hart Topmavo

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

De komende jaren zijn dit de belangrijkste aandachtspunten voor de Topmavo:

 • Nieuwbouw en verhuizing in 2018.
 • Doorontwikkelen van het vak Dienstverlening & Producten.
 • Toetsbeleid aanscherpen.
 • Passend onderwijs aan talentvolle leerlingen.
 • Aansluiting zoeken bij instellingen/bedrijven en vervolgonderwijs om het onderwijs te verrijken.
 • Gezonde, veilige en duurzame school blijven.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op de Topmavo vinden wij een goede ondersteuning voor de leerlingen van groot belang. Deze ondersteuning wordt voor een groot deel verzorgd door de mentor en het team dat lesgeeft aan de leerling. Als er meer ondersteuning nodig is, wordt dit op maat aangeboden in overleg met school, leerling en ouders. Daarvoor maken wij ook gebruik van externe partners (o.a. GGD, Go4Jeugd, leerplicht).

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven