Oostvaarders Coll. voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo loc. Montessori Lyc. Flevoland

Ambonstraat 5 1335 JV Almere

  • Schoolfoto van Oostvaarders Coll. voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo loc. Montessori Lyc. Flevoland
  • Schoolfoto van Oostvaarders Coll. voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo loc. Montessori Lyc. Flevoland

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Deze vragenlijst is uitgezet onder klas 1 en klas 3. De resultaten zijn opgesplitst per opleiding. De resultaten van de mavo-klassen zijn weergegeven in de vmbo-g/t kolom. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De aangestelde vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en/of groepen die ongewenst (pest)gedrag ervaren. De naam van de vertrouwenspersoon en wijze waarop contact met hem/haar kan worden gezocht wordt vermeld op de website en in andere informatiebronnen die door het Montessori Lyceum Flevoland worden gedeeld.

De taak van anti-pestcoördinator in dit proces is belegd bij het lid van het MT dat zich bezighoudt met het maken van beleid op het gebied van onderwijs. Binnen deze taak is de anti-pestcoördinator verantwoordelijk voor het uitzetten van de vervolgstappen in situaties die door de vertrouwenspersoon zijn gemeld.

De zorgcoördinator organiseert de uitvoering van het beleid ‘ongewenst gedrag’ en stuurt de leden van het zorgteam aan. 

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De enquête is afgenomen onder de ouders van leerjaar 1 en 3. De resultaten zijn opgesplitst per opleiding. De resultaten van de mavo-klassen zijn weergegeven in de vmbo-g/t kolom. 

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,1
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven