Arte College

Oostenrijkstraat 2 1363 CB Almere

 • 4 HV maakt in Arteweek 1 in één week een voorstelling!
 • Aan het werk in de Studio.
 • In het muzieklokaal.
 • Het theater met de inklapbare tribune.
 • Leerlingen aan het werk in het lokaal Beeldende Vorming.

In het kort

Toelichting van de school

Het is de missie van Arte dat leerlingen zich optimaal in een leergemeenschap ontwikkelen, waarbinnen eigenzinnig, creatief en uitdagend onderwijs centraal staat. Daarmee ontplooien ze zich tot mensen die met een stevige basis het vervolgonderwijs en de maatschappij in gaan.

Ons onderwijs wordt vormgegeven vanuit de volgende visie:

* we zien leren als een activiteit van hoofd, hart én handen. Daarom willen we de intellectuele, emotionele, én fysieke ontwikkeling van leerlingen in evenwicht houden;

* we zijn ervan overtuigd dat een cultuurrijke leeromgeving leerlingen tot leren stimuleert en inspireert, hun blik op de wereld verruimt, hun creatieve vermogen vergroot en tot betere prestaties leidt;

* we gaan ervan uit dat iedere leerling een eigen wijze van leren heeft. We willen aan deze leerstijl tegemoet komen, en tegelijkertijd het repertoire aan leerstijlen vergroten. Dat betekent dat wij in ons onderwijs streven naar differentiatie: keuzemogelijkheden voor leerlingen in tempo, verdieping en verwerkingsvorm;

* we beschouwen het curriculum in het voortgezet onderwijs niet als een reeks onafhankelijke vakken, maar als een samenhangend geheel. 

Deze onderwijsvisie vertaalt zich in het onderwijsprofiel van de Cultuurprofielschool, het didactische concept van het leerpleinonderwijs, en de nadruk op het ontwikkelen van vaardigheden, de zogenaamde Artevaardigheden.

Kenmerken van de school

 • Eigenzinnig creatief uitdagend
 • Eigentijds onderwijs
 • Cultuurprofielschool
 • Creatieve school
 • 100% jezelf zijn

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • brede brugklas
 • vmbo-b/k/(g)t
 • havo
 • atheneum

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t
 • havo
 • atheneum

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het Arte College bestaat twaalf jaar. De afgelopen jaren zijn we gegroeid tot een volledige school met ongeveer 800 leerlingen in totaal, verdeeld over de afdelingen kbl, tl, havo en vwo. De school wil nog iets verder groeien tot maximaal 850 leerlingen
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
795

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven