Het Erasmus isk

Cesar Franckstraat 1 7604 JE Almelo

  • Schoolfoto van Het Erasmus isk
  • Schoolfoto van Het Erasmus isk
  • Schoolfoto van Het Erasmus isk
  • Schoolfoto van Het Erasmus isk
  • Schoolfoto van Het Erasmus isk

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Leerlingen die uit het buitenland afkomstig zijn, dan wel zijn gevlucht, en die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen om lessen te volgen in het voortgezet onderwijs komen terecht in onze Internationale Schakelklassen (ISK). Zij hebben geen regulier basisonderwijs gevolgd.

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Als leerlingen op de isk komen, worden ze na intake geplaatst in een klas op eigen niveau. Er is ook een klas die zich richt op leerlingen die analfabeet zijn. Deze leerlingen krijgen les in een kleinere klas en volgen onderwijs volgens een speciale lesmethode. Isk-leerlingen stromen gedurende het jaar door naar een volgende fasen wanneer zij daaraan toe zijn. Elke leerling heeft zijn eigen route met een eigen leerplan. 
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven