Het Erasmus isk

Cesar Franckstraat 1 7604 JE Almelo

 • Schoolfoto van Het Erasmus isk
 • Schoolfoto van Het Erasmus isk
 • Schoolfoto van Het Erasmus isk
 • Schoolfoto van Het Erasmus isk
 • Schoolfoto van Het Erasmus isk

In het kort

Toelichting van de school

Het Erasmus is een openbare scholengemeenschap in Almelo voor praktijkonderwijs, vmbo, isk, mavo, havo, vwo en gymnasium.  

Ons motto is: Laat zien wat je kunt! We ondersteunen onze leerlingen zodat ze hun talenten ontdekken én zo goed mogelijk in kunnen inzetten.  

De isk (internationale schakelklas) is een opleiding voor anderstalige leerlingen tussen de 12 en 18 jaar. Het isk-traject is grotendeels gericht op het leren van de Nederlandse taal. Het doel van de isk is dat leerlingen zo snel mogelijk doorstromen naar het reguliere voortgezet onderwijs, het mbo of de arbeidsmarkt. Ook bereidt de isk leerlingen voor op een succesvolle deelname aan de Nederlandse samenleving en worden leerlingen bekend gemaakt met verschillende aspecten van de Nederlandse cultuur. 

Kenmerken van de school

 • Doorstroom regulier onderwijs
 • Nieuwe taal leren
 • Extra begeleiding
 • Maatwerk
 • Regionale functie

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-b/k/(g)t

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal op de isk kan elk jaar sterk wijzigen doordat leerlingen verhuizen en/of doorstromen. Gemiddeld volgen leerlingen twee jaar les op de isk. Daarna stromen ze door naar het reguliere onderwijs of de arbeidsmarkt. Onze leerlingen hebben veel verschillende (culturele) achtergronden: op dit moment zitten er leerlingen met ongeveer 36 verschillende nationaliteiten op de isk!
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
433

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?