Het Erasmus isk

Cesar Franckstraat 1 7604 JE Almelo

  • Schoolfoto van Het Erasmus isk
  • Schoolfoto van Het Erasmus isk
  • Schoolfoto van Het Erasmus isk
  • Schoolfoto van Het Erasmus isk
  • Schoolfoto van Het Erasmus isk

In het kort

Toelichting van de school

Het Erasmus isk heeft een eigen locatie aan de César Franckstraat 1 in Almelo. Het Erasmus verzorgt als enige school in Almelo onderwijs aan deze buitenlandse leerlingen, momenteel zitten er zo'n 120 leerlingen op de isk. Aan deze leerlingen wordt in een veilige omgeving maatwerk en extra zorg en begeleiding geboden.

Leerlingen die uit het buitenland afkomstig zijn, dan wel zijn gevlucht, en die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen om lessen te volgen in het voortgezet onderwijs komen terecht in onze Internationale Schakelklassen (isk). Naast Nederlands zijn wiskunde, wereldoriëntatie en Engels belangrijke vakken.

Kenmerken van de school

  • Internationale schakelklassen

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • vmbo-b/k/(g)t

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De ISK kent door het jaar heen een sterk wisselend aantal leerlingen doordat leerlingen vaak verhuizen of doorstromen naar reguliere onderwijssoorten. Gemiddeld zitten er 200 tot 250 leerlingen op deze locatie.
Weergave

Leerlingen
188

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven