CSG Jan Arentsz, vestiging Van der Meij College

Gravin Jacobastraat 1 1823 DS Alkmaar

Schoolfoto van CSG Jan Arentsz, vestiging Van der Meij College

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Op onze vestiging zitten alleen derde- en vierdejaarsleerlingen. Zoals u waarschijnlijk wel weet, hebben zij een iets andere blik op het schoolse leven dan de eerste- en tweedejaarsleerlingen. Velen vullen neutraal in en eigenlijk is dat al prachtig! 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen in een prettige schoolomgeving en met een veilig gevoel onderwijs kunnen volgen. Hoe wij incidenten afhandelen en voorkomen leest u bijgaand. Hoe wij omgaan met elkaar, roken, pesten, diefstal, sexuele intimidatie, discriminatie, drugs, fraude en vandalisme vindt u terug in het te downloaden Veiligheidsbeleidsplan, het Veiligheidsconvenant, Rookbeleid, Gedragdcode personeel en Protocol social media. Daarnaast werkt onze vestiging nauw samen met scholen uit de omgeving, politie, justitie en jeugdzorg om incidenten te voorkomen of om deze juist aan te pakken. In het kader van het voorkomen van kindermishandeling hanteert de vestiging het Protocol Kindermishandeling met stappenplan.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De score op de radar is het resultaat van de gemiddeld behaalde score van alle afdelingen van het Van der Meij College.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
6,3
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven