CSG Jan Arentsz, vestiging Van der Meij College

Gravin Jacobastraat 1 1823 DS Alkmaar

Schoolfoto van CSG Jan Arentsz, vestiging Van der Meij College

In het kort

Toelichting van de school

Profiel ‘Zorg en Welzijn’, onderdeel van CSG Jan Arentsz, in het Van der Meij College is een profiel waarin op grond van een samenwerkingsovereenkomst  wordt samengewerkt met de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord (‘SOVON’). Daartoe is de Coöperatie Van der Meij College opgericht, waarvan het bestuur van de CSG Jan Arentsz en het Sovon-bestuur de dragende besturen zijn. Het Coöperatiebestuur treedt op als beheerder van gebouw en goederen, niet als werkgever of bevoegd gezag.

In dit profiel, dat is ondergebracht in het Van der Meij College, verzorgt de CSG Jan Arentsz het onderwijs en het personeelsbeleid voor het derde en vierde leerjaar van de beroepsgerichte leerwegen in het vmbo.

Kenmerken van de school

  • Prot. Christelijk

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

  • vmbo-b
  • vmbo-k

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
114

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven