PCC Oosterhout

Vondelstraat 41 1813 BA Alkmaar

Schoolfoto van PCC Oosterhout

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Als je bij ons op school komt, kom je in een klas waarin je twee jaar zit. Pas na die twee jaar kijken we naar welke afdeling je gaat. Dat noemen we een verlengde brugperiode, om wat langer te kunnen zien wat de beste afdeling voor jou is.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Een diploma is het fundament voor de toekomst van iedere leerling. Wij streven ernaar om onze leerlingen met (minimale) vertraging aan een diploma te helpen. Een diploma dat bij hen past en hen maximale kansen biedt voor een succesvol vervolg. We stimuleren leerlingen zo hoog mogelijke eindexamencijfers te behalen en werken er samen hard aan om onze examenresultaten verder te optimaliseren, waarbij het landelijk gemiddelde voor ons als ondergrens geldt.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Onze leerlingen presteren op hun eindexamen over het algemeen goed. Dit zien wij terug in het gemiddelde eindexamencijfer. Maar ook het schoolexamencijfer is voor de leerling belangrijk. Onze doelstelling is dat de schoolexamens een goede voorspellende waarde hebben voor het eindexamen. De leerlingen zijn door hun schoolexamens goed voorbereid op dat eindexamen. De meeste leerlingen gaan met vertrouwen de eindexamen periode in.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven