PCC Fabritius

Fabritiusstraat 1 1816 EA Alkmaar

Schoolfoto van PCC Fabritius

Profielkeuze

Toelichting van de school

In leerjaar 3 en 4 werken we naar jouw eindexamen, maar we bieden meer dan alleen een diploma. Door een extra vak, ITTL aan te bieden kan je een nog waardevoller diploma behalen. Aan het einde van leerjaar 3 kies je voor één van de profielen Economie, Zorg & Welzijn of Techniek. Bij het extra vak ITTL leer je wat je met deze profielen kunt en in de vierde klas sluit de inhoud goed aan bij de overstap naar het MBO. Een aantal leerlingen kiest er voor om in leerjaar 4 in plaats van het extra vak, het vak LO2 of een speciaal op doorstroom naar het havo gericht programma te volgen.

Voor meer informatie over de opleidingen kun je terecht op de website van PCC Fabritius:

PCC Fabritius - Opleidingen

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Bij het PCC gaat het om het bieden van kansen aan leerlingen. Leerlingen moeten keuzes kunnen maken, moeten invloed hebben op hun onderwijs.

Dat is de kern van ons schoolplan met de titel ‘Kansen, kwaliteit en ondernemerschap’.


Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Soms is extra ondersteuning nodig. Hoe dat op het PCC geregeld is, staat in het schoolondersteuningsprofiel. Op de school kunnen we het je ook vertellen. Vraag er gerust naar!

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven