PCC Fabritius

Fabritiusstraat 1 1816 EA Alkmaar

Schoolfoto van PCC Fabritius

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Een aantal leerlingen wil na de tweede klas graag op onze school blijven. Eigenlijk zouden ze naar 3 havo kunnen, maar blijven bij ons op het vmbo. Daarom is het aantal leerlingen dat ‘onder advies’ zitten groter dan bij andere scholen. Wij zien dat als compliment voor de school.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

In het leven van een leerling gebeurt veel gedurende de middelbare schooltijd. Op het PCC krijgen de leerlingen twee jaar de tijd om te laten zien wat zij kunnen. Over het algemeen stromen leerlingen vaker op dan af vanuit PCC Fabritius. Door de tweejarige brugperiode hebben leerlingen voldoende tijd om minimaal op het niveau van het basisschooladvies door te stromen. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk dat leerlingen een kansrijk vervolgadvies krijgen. Dit verklaart de afstroom vanuit havo naar de mavo-bovenbouw.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het halen van je diploma is heel belangrijk. Op PCC Fabritius kan je het vmbo-t-diploma halen. Bijna alle leerlingen in het vierde leerjaar halen het diploma ook. We zijn heel trots op onze leerlingen.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Onze leerlingen presteren op hun eindexamen over het algemeen goed. Dit zien wij terug in het gemiddelde eindexamencijfer. Maar ook het schoolexamencijfer is voor de leerling belangrijk. Onze doelstelling is dat de schoolexamens een goede voorspellende waarde hebben voor het eindexamen. De leerlingen zijn door hun schoolexamens goed voorbereid op dat eindexamen. De meeste leerlingen gaan met vertrouwen de eindexamen periode in.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Veel leerlingen die het diploma gehaald hebben op PCC Fabritius gaan naar het havo. Daarnaast zien we veel leerlingen mbo niveau 4 als opleidingsroute kiezen. Beide richtingen passen goed bij onze leerlingen.
Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven