Heliomare College Alkmaar

Amstelstraat 5 1823 EV Alkmaar

Schoolfoto van Heliomare College Alkmaar

Uitstroomprofiel

Toelichting van de school

HCA is een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van passend onderwijs aan leerlingen van 12 tot 18/20 jaar, bij wie het leren niet vanzelf gaat. Leerlingen dus die, om welke reden dan ook, moeite hebben met de theorie en later vaak een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Als HCA bieden wij die leerlingen een veilige plek om te leren en zich te ontwikkelen waarbij ze worden uitgedaagd hun talenten te ontwikkelen en zoveel als kan de regie over hun eigen leven vorm te geven. Kortom we stimuleren de leerlingen het beste uit zichzelf te halen. 

HCA vergroot de kansen op duurzame en kansrijke participatie in onze samenleving, op (beschut) werk of in de dagbesteding. • Meer leren en werken in onze samenleving • Uitdagend en betekenisvol onderwijs • Een mediarijke leeromgeving

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Missie: Waar we voor staan : ‘Niemand aan de zijlijn, iedereen doet mee.’  

Visie: Waar we voor gaan :

Wij vertrekken vanuit de mogelijkheden en talenten van onze leerlingen en in ons onderwijs sluiten wij hierop aan. Dit biedt leerlingen, ouders en medewerkers perspectief. Heliomare Onderwijs zet expertise in om onze leerlingen met een specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoefte voor te bereiden op een zo zelfstandig mogelijke participatie in de samenleving.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Sommige leerlingen hebben extra zorg nodig. In het schoolondersteuningsprofiel legt de school voor ten minste vier jaar vast waar die extra ondersteuning uit bestaat. Want alleen de school zelf kan vertellen welke middelen er zijn om leerlingen optimaal te helpen.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven