Heliomare College Alkmaar

Amstelstraat 5 1823 EV Alkmaar

Schoolfoto van Heliomare College Alkmaar

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Vragenlijst sociale veiligheid is in het schooljaar 2020-2021 in mei 2021 afgenomen bij de leerlingen. 

Alle groepen hebben meegedaan aan de monitor. Ivm niveauverschillen is gebruik gemaakt van 2 verschillende versies nl.de picto versie met 2 antwoordmogelijkheden en de geschreven versie. Voor de groepen die de pictoversie gebruikten was individuele afname nodig. Voor 4 leerlingen was ook de pictoversie te moeilijk zelfs met individuele begeleiding. Een aantal leerlingen heeft de lijst niet ingevuld omdat zij langdurig afwezig zijn geweest ivm corona. In totaal hebben 143 van de 175 leerlingen een lijst ingevuld. Door middel van een bericht in de nieuwsbrief worden ouders geïnformeerd.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven