Vonk Alkmaar (voorheen Clusius College)

Drechterwaard 10 1824 EX Alkmaar

  • Dierverblijf, schoolplein en entree van de school
  • Atrium
  • Paardenverblijf

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen.  

Als je meer wilt weten over onze resultaten en hoe we hier vervolg aan geven dan kun je contact opnemen met onze school.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Hier zie je het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw doorloopt. Je ziet ook het percentage leerlingen dat zonder vertraging de bovenbouw doorloopt.  

Als je hier meer over wilt weten dan kun je contact opnemen met onze school. 

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald.  

Als je meer wilt weten over onze resultaten en hoe we hier vervolg aan geven dan kun je contact opnemen met onze school.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die hebben deelgenomen aan het centraal examen.  

Als je meer wilt weten over onze resultaten en hoe we hier vervolg aan geven dan kun je contact opnemen met onze school.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2021-2022?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Hier zie je per gevolgde leerweg welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen (vo, mbo of overig). Dit gaat over de situatie direct na het examen. Ook laten we de situatie één jaar na het behalen van het vmbo-diploma zien.    

De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het bekostigd onderwijs. Zij volgen bijvoorbeeld een particuliere opleiding of emigreren.  

Als je meer wilt weten over onze resultaten en hoe we hier vervolg aan geven dan kun je contact opnemen met onze school.

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de inspectie ieder schoolbestuur in Nederland.  

Hieronder zijn links opgenomen waarin wordt weergegeven hoe inspectie tegen de kwaliteit van onze school aankijkt.  Uiteraard vinden we kwaliteit zelf ook heel belangrijk en houden we die continu in de gaten.

Als je hier meer over wilt weten kun je contact opnemen met onze school.

Terug naar boven