Vonk Alkmaar (voorheen Clusius College)

Drechterwaard 10 1824 EX Alkmaar

  • Dierverblijf, schoolplein en entree van de school
  • Atrium
  • Paardenverblijf

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

We willen graag dat onze leerlingen tevreden zijn en zich veilig voelen op school. We nemen daarom jaarlijks een tevredenheidsonderzoek af onder leerlingen. We analyseren de resultaten en we kijken welke dingen we kunnen behouden en versterken en waar we dingen kunnen verbeteren. Als je hier meer over wilt weten kun je contact opnemen met onze school.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Sfeer en veiligheid binnen onze school vinden wij erg belangrijk. Monitoren en analyseren van deze gegevens doen we graag. Het houdt ons alert.

Over de resultaten sfeer en veiligheid van de leerlingen in schooljaar 2022 - 2023 waren we verbaasd en teleurgesteld. Staat ook haaks op de positieve geluiden van ouders en leerlingen die we horen.  We hebben daarom goed geanalyseerd waar de oorzaak te vinden was van de lage tevredenheid van een deel van onze leerlingen. Blijkt dat er een groep leerlingen veel last had van onrust in de omgeving van ons schoolterrein, die ook invloed had met het veiligheidsgevoel in de school. Er was veel onrust met jongeren buiten ons schoolterrein. We hebben afspraken gemaakt met de politie en het wijkteam hierover. Ook hebben we onze interne schoolregels aangepast. Zo mogen bijvoorbeeld  onze leerlingen onder schooltijd niet meer het schoolterrein af en hierop wordt ook toegezien. Hoewel we de resultaten nog niet weten, merken we dat er meer rust komt in de school.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Het onderzoek naar de oudertevredenheid 2022 is uitgevoerd door DUO onderwijsonderzoek. Het onderzoek is afgenomen onder de ouders/verzorgers van leerlingen uit alle leerjaren (leerjaar 1 t/m 4).

We willen graag dat onze ouders tevreden zijn. We nemen daarom tweejaarlijks een tevredenheidsonderzoek af onder ouders. We analyseren de resultaten en we kijken welke dingen we kunnen behouden en versterken en waar we dingen kunnen verbeteren. Als je hier meer over wilt weten kun je contact opnemen met onze school.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven