PC Daltonschool De Zevensprong

Mannagras 30 8043 KD Zwolle

  • Schoolfoto van PC Daltonschool De Zevensprong
  • Schoolfoto van PC Daltonschool De Zevensprong
  • Schoolfoto van PC Daltonschool De Zevensprong
  • Schoolfoto van PC Daltonschool De Zevensprong

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school


Jaarlijks meten wij de tevredenheid van onze leerlingen, als onderdeel van het bewaken en werken aan kwaliteit. Wij hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en wij hebben ook hoge verwachtingen van ons zelf. 

Al 3 jaar lang worden we als school begeleidt door Erik en Eefke Faassen met Verbindend Gezag.

Leidend bij dit gedachtengoed is het besef dat we geen directe controle hebben op het gedrag van de ander. We hebben enkel controle op ons eigen gedrag en de interventies die we kunnen inzetten. Het is aan de ander om daar ook daadwerkelijk iets mee te doen. Dit betekent dat er vooral aandacht zal zijn voor de houding van de leerkracht, het is een indirecte manier om gedragsverandering bij de leerlingen te bewerkstelligen. Bij de traditionele autoriteit was directe gehoorzaamheid van de leerling een bewijs voor het hebben van gezag. Bij Verbindend gezag® wordt geen directe gedragsverandering verwacht, maar juist een geleidelijke.


Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De gedetailleerde werkpunten die voortkomen uit het tevredenheidsonderzoek worden nader onderzocht. Dit doen wij door ouders uit te nodigen op school en samen te bepalen welke verbeterpunten er zijn. De verbeterpunten worden verwerkt in jaarplannen en in het schoolplan. 

Tevredenheid
7,2
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven