CDS de Zevensprong

Mannagras 30 8043 KD Zwolle

  • Schoolfoto van CDS de Zevensprong
  • Schoolfoto van CDS de Zevensprong
  • Schoolfoto van CDS de Zevensprong
  • Schoolfoto van CDS de Zevensprong
  • Schoolfoto van CDS de Zevensprong

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van de CDS de Zevensprong.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de de Zevensprong. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze schoolprestaties.

Kinderen, ouders en het team genieten iedere dag van het werken met elkaar. Het Daltonconcept van de school spreekt veel kinderen en hun ouders aan. Graag verwijzen we u naar onze website www.7sprong.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Daltononderwijs
  • Verbindend
  • Respectvol
  • Ontwikkelend
  • Christelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool De Zevensprong is gelegen in het centrum van de wijk Stadshagen in Zwolle. De leerlingen kunnen heerlijk buitenspelen op het  "groene plein " en op het speelveld bij de school.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
288
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven