CDS de Zevensprong

Mannagras 30 8043 KD Zwolle

  • Schoolfoto van CDS de Zevensprong
  • Schoolfoto van CDS de Zevensprong
  • Schoolfoto van CDS de Zevensprong
  • Schoolfoto van CDS de Zevensprong
  • Schoolfoto van CDS de Zevensprong

Het team

Toelichting van de school

De gegevens van deze pagina zijn een weergave van het totale aantal personeelsleden van De Zevensprong in Stadshagen en De Paperclip in Stadshagen. Beide scholen vallen onder één administratief nummer en horen bij de stichting Vivente in Zwolle. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Door bevoegd personeel uit de invalpool, eigen teamleden of externe invallers met een onderwijsbevoegdheid.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

op te vragen bij de schooldirectie.


Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

op te vragen bij de schooldirectie.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Samen met de andere Vivente scholen biedt onze school brede ondersteuning aan. Wij zoeken hierbij, binnen ons eigen netwerk, naar mogelijkheden om voor iedere leerling passend onderwijs te bieden.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De Zevensprong biedt brede zorgondersteuning aan. Wij zoeken hierbij, binnen de school, binnen ons eigen netwerk en binnen de mogelijkheden van andere Vivente scholen, naar mogelijkheden om leerlingen passend onderwijs te bieden. Voor de meeste leerlingen kan dat op de Zevensprong. Voor een enkele leerlingen is de Zevensprong niet passend en is een meer specifieke school of een school met een andere leeromgeving (meer) passend. Hierbij denken we aan een SBO of SO school of een school met een ander onderwijsconcept.

Onze leerkrachten realiseren een goede kwaliteit van onderwijs. Vanuit de visie wordt Verbindend Gezag en Kwink binnen de school en naar buiten actief uitgedragen. Er is sprake van een doorgaande lijn in het pedagogisch-didactisch handelen.De leerkrachten volgen en analyseren de cognitieve resultaten en de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen. We vinden het belangrijk om daarbij te kijken naar de groei die het kind ten opzichte van zichzelf laat zien en om ons onderwijs op groeps- en individueel niveau te evalueren. Op basis van deze gegevens wordt er extra, verkorte of verlengde instructie gegeven. Zo bieden wij ondersteuning op maat, binnen de mogelijkheden van de groep en school. De leerkrachtondersteuners/onderwijsassistenten hebben een ondersteunende rol, waarbij ze leerlingen binnen of buiten de groep begeleiden. Er vindt afstemming plaats tussen leerkrachten en ondersteuners over de doelen en de wijze waarop de begeleiding wordt vormgegeven.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is de Zevensprong uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Terug naar boven