Kindcentrum De Wingerd

Stokmeesterslaan 5 8014 GM Zwolle

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Wingerd
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Wingerd
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Wingerd
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Wingerd
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Wingerd

In het kort

Toelichting van de school

Dit schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten van Kindcentrum De Wingerd uit Zwolle-Zuid. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit schoolvenster u betrouwbare informatie over de schoolprestaties. Voor meerdere informatie verwijzen we u naar onze website www.de-wingerd.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Oog hebbend voor het kind
  • Aandacht voor sociaal welzijn
  • (Samen) Lerend
  • Onderzoekend en ontdekkend
  • Breed georiënteerd

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen op Kindcentrum De Wingerd blijft constant.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
178
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De schooldeuren gaan 10 minuten voor de aanvangstijd open (om 8.20).

Opvang voor schooltijd, na schooltijd en tijdens de vakanties wordt verzorgd door Doomijn.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven