Katholieke Basisschool "De Wingerd"

Stokmeesterslaan 5 8014 GM Zwolle

  • Dagelijks wordt er door leerlingen van de hoogste groepen in de hal gewerkt. Daarnaast wordt deze ruimte gebruikt voor vieringen en feesten.
  • Schoolfoto van Katholieke Basisschool "De Wingerd"
  • Natuurlijk is er naast de aandacht voor het cognitieve ook ruimte en tijd voor creativiteit.
  • Dagelijks wordt er in de groepen gelezen en voorgelezen. De leesmotivatie wordt bevorderd: bezoeken aan de bibliotheek horen daarbij!
  • Elk jaar zijn er verschillende acties voor goede doelen, zoals inzet voor Unicef. Velen doen hieraan mee.

Het team

Toelichting van de school

Muziek- en bewegingsonderwijs Het muziekonderwijs op onze school heeft de afgelopen jaren een sterke impuls gehad. Deze ontwikkeling willen we graag vasthouden. Daarom is er wekelijks een vakdocent voor muziek. Muziekonderwijs heeft veel invloed op de cognitieve, sociaal emotionele en creatieve ontwikkeling van leerlingen. Daarom is het belangrijk om het in een doorgaande leerlijn aan te bieden door een vakleraar. Voor gymnastiek is er een vakdocent van Sport Service Zwolle. Door te bewegen worden de leerlingen fitter, motorisch vaardig, sociaal vaardiger en krijgen meer zelfvertrouwen. Door het bewegen kunnen ze zich beter concentreren, en dat komt hun schoolprestaties ten goede.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging

Het is niet meer zo vanzelfsprekend, dat een leerkracht vijf dagen per week voor de groep staat. Op diverse momenten tijdens het schooljaar krijgt een leerkracht compensatieverlof, of seniorenverlof, waardoor vervanging nodig is. Elke groep heeft twee leerkrachten. Indien mogelijk proberen we het zo te regelen, dat die twee leerkrachten elkaar vervangen bij ziekte. We proberen zo veel mogelijk te werken met vaste vervangers middels de invallerspool van Catent en via Slim personeelsbemiddeling (uitzendbureau).

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Wingerd maakt onderscheid tussen onderbouw (groep 1-2), middenbouw (groep 3-4-5) en bovenbouw (groep 6-7-8). Elke bouw heeft een bouwcoördinator die aanspreekpunt is voor leerkrachten en ouders en die bouwspecifieke zaken regelt. Er vindt regelmatig overleg plaats met de directeur over beleidsmatige zaken.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Maandag

Ochtend 08:30  Taal 09:00  Rekenen en wiskunde 09:30  Taakwerken 10:15  Pauze 10:30  Bewegingsonderwijs 11:15  Rekenen en wiskunde 11:30  Oriëntatie op jezelf en de wereld

Middag 13:15  Taal 13:30  Taakwerken 14:30  Bewegingsonderwijs 15:00  Taal

Dinsdag

Ochtend 08:30  Catechese/levensbeschouwing 08:45  Taal 09:00  Taakwerken 10:00  Kring 10:15  Muziek 10:30  Bewegingsonderwijs 11:30  Kring

Middag 13:15  Taal 13:30  Taakwerken 14:30  Bewegingsonderwijs 15:00  Taal 13:15  Rekenen en wiskunde 13:45  Taakwerken 14:30  Bewegingsonderwijs 15:00  Taal

Woensdag

08:30  Catechese/levensbeschouwing 08:45  Taakwerken 10:00  Taal 10:15  Kring 10:30  Bewegingsonderwijs 11:15  Muziek 11:30  Rekenontwikkeling

Donderdag

08:30  Catechese/levensbeschouwing 09:00  Taal 09:45  Taakwerken 10:00  Kring 10:15  Bewegingsonderwijs 11:00  Oriëntatie op jezelf en de wereld 11:30  Taal

13:15  Rekenontwikkeling 13:45  Taakwerken 14:30  Bewegingsonderwijs 15:00  Taal     

Vrijdag

08:30  Catechese/levensbeschouwing 09:00  Taal 09:45  Taakwerken 10:00  Kring 10:15  Bewegingsonderwijs 11:00  Oriëntatie op jezelf en de wereld 11:30  Taal

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Met de invoering van Passend Onderwijs wordt het wettelijk verplicht dat iedere school beschikt over een actueel schoolondersteuningsprofiel. In een ondersteuningsprofiel beschrijft een schoolhaar mogelijkheden om leerlingen te ondersteunen.Daarvoor worden veel gegevens opgenomen die direct en indirect betrekking hebben op de mogelijkheden van de school gericht op het bieden van hulp aanleerlingen, zeker de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens over de aanwezige deskundigheid in het team, de ruimte die er is om aandacht en tijd te schenken aan de leerlingen, de methodieken envoorzieningen waarover het team beschikt, de kwaliteit van de organisatie enz. Middels het ondersteuningsprofiel maakt de school duidelijk welke zorg ze kan bieden, waar haar expertise ligt en ook op welke punten de school zich verder wil ontwikkelen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Leerlingen die in groep 1 instromen komen onder anderen van het kinderdagverblijf van Doomijn die in ons gebouw gehuisvest is. (Adres: Stokmeesterslaan 1)

Voor een doorgaande lijn kinderdagverblijf-basisschool wordt gebruik gemaakt van een Zwols Overdrachtformulier en vindt er regelmatig overleg plaats tussen het kinderdagverblijf en De Wingerd.

Terug naar boven