CBS De Wendakker en De Kopakker

Vuurtorenstraat 2 en Dijkgraafhof 2 8043 VW Zwolle

  • Schoolfoto van CBS De Wendakker en De Kopakker
  • Schoolfoto van CBS De Wendakker en De Kopakker
  • Schoolfoto van CBS De Wendakker en De Kopakker
  • Schoolfoto van CBS De Wendakker en De Kopakker
  • Schoolfoto van CBS De Wendakker en De Kopakker

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Scholengroep Vivente heeft vervangingsbeleid vastgesteld. Dit beleid wordt gevolgd bij  het organiseren van vervanging. Belangrijk zijn daarbij de collega's in de invalpool. Zij hebben een vast dienstverband binnen Vivente en vallen in wanneer er invalverzoeken zijn. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Faseonderwijs en Muziek

Op onze school hebben we ons onderwijs voor de belangrijke vakgebieden Rekenen, Lezen en Spelling, opgedeeld in fasen. In de meeste gevallen doorloopt een kind ieder half jaar een fase van het programma. Maar het kan ook voorkomen dat het kind versneld of vertraagd het onderwijs volgt. Dan kan het een fase overslaan of een fase overdoen. In onze school blijft de leerling dan veelal in de eigen groep en krijgt het daar het aanbod van de fase waarin dit kind zit. Het kan voorkomen dat een leerling voor het ene vakgebied in de ene fase zit en voor het andere vakgebied in een andere fase. Dat is afhankelijk van het tempo waarin het kind zich ontwikkelt in dit betreffende vakgebied. 

De Wendakker is een muzikale basisschool. Er is een breed aanbod van muziekactiviteiten waarbij de kinderen in de middenbouw het AMV diploma (algemene muzikale vorming) kunnen halen. Kinderen in de bovenbouw leren instrumenten te bespelen en kunnen kiezen voor een eigen schoolorkest.  Door een goed muziekaanbod voorkomen we pestgedrag op school, versterken we de band van kinderen onderling, ondersteunen we het rekenonderwijs en bovendien vergroten we hierdoor de werking van het geheugen van kinderen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Brede zorgschool

De Wendakker heeft de ambitie om een goede brede zorgschool te zijn. Dat betekent dat we extra inzet plegen op de meest voorkomende ondersteuningsbehoeften van leerlingen. Er is een ruim aanbod van deskundigheid. Door de inzet van eigen onderwijsassistenten en een leerkrachtondersteuner heeft de school ruim geïnvesteerd in extra ondersteuning in het onderwijs zelf. Daarnaast wordt er intensief samengewerkt met veel instellingen die vaak op school zelf ondersteuning bieden. U kunt denken aan fysiotherapie, logopedie, schoolmaatschappelijk werk of de GGD verpleegkundige. 

In het document SchoolOndersteuningsProfiel Samenvatting leest u aan welke doelgroepen onze school specifieke ondersteuning biedt.


Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven