CBS De Wendakker en De Kopakker

Vuurtorenstraat 2 en Dijkgraafhof 2 8043 VW Zwolle

  • Schoolfoto van CBS De Wendakker en De Kopakker
  • Schoolfoto van CBS De Wendakker en De Kopakker
  • Schoolfoto van CBS De Wendakker en De Kopakker
  • Schoolfoto van CBS De Wendakker en De Kopakker
  • Schoolfoto van CBS De Wendakker en De Kopakker

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Wendakker en Kopakker, 

Vanuit de Wendakker is er een tweede locatie ontstaan genaamd de Kopakker. Beide scholen bieden onderwijs aan leerlingen van groep 1 t/m 8. De locaties maken vanaf 2022 eigen keuzes omtrent de invulling van het onderwijs en ook de onderwijstijden zijn anders. We nodigen u van harte uit om op beide locaties kennis te maken om een goede keuze te maken in de zoektocht naar een geschikte school voor uw kind. 

Directeur H. Engels (Wendakker) en directeur E. van Dokkum (Kopakker) 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Twee locaties
  • Open Christelijk
  • Muziek en cultuur
  • Coöperatief leren
  • Onderwijs & opvang onder 1 dak

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Twee basisscholen

Bij ons brinnummer horen 2 basisscholen; CBS de Kopakker en CBS de Wendakker. Ruim 500 leerlingen mogen we dagelijks begroeten op beide scholen. Ruim 200 leerlingen op CBS de Kopakker en ruim 300 leerlingen op CBS de Wendakker.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
462
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

CBS de Wendakker en CBS de Kopakker hanteren verschillende onderwijstijden. 

CBS de Wendakker hanteert een traditioneel rooster met een ochtend- en middagprogramma.

CBS de Kopakker werkt met een vijf gelijke dagen model. De lestijden zijn van 8.30 uur tot 14.10 uur. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven