CBS De Wendakker en De Kopakker

Vuurtorenstraat 2 en Dijkgraafhof 2 8043 VW Zwolle

  • Schoolfoto van CBS De Wendakker en De Kopakker
  • Schoolfoto van CBS De Wendakker en De Kopakker

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Wendakker en Kopakker, 

Vanuit de Wendakker is er een tweede locatie ontstaan genaamd de Kopakker. Beide scholen bieden onderwijs aan leerlingen van groep 1 t/m 8. De locaties maken vanaf 2022 eigen keuzes omtrent de invulling van het onderwijs en ook de onderwijstijden zijn anders. We nodigen u van harte uit om op beide locaties kennis te maken om een goede keuze te maken in de zoektocht naar een geschikte school voor uw kind. 

Directeur H. Engels (Wendakker) en directeur E. van Dokkum (Kopakker) 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Voor een wereld van verschil!
  • Authenticiteit
  • Verschilligheid
  • Opbouwend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Twee locaties

Onze leerlingen zijn verdeeld over twee locaties. De hoofdlocatie Wendakker aan de Vuurtorenstraat en de locatie Kopakker aan de Dijkgraafhof. Beide locaties bieden onderwijs aan de groepen 1 t/m 8.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
514
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Locatie Wendakker en locatie Kopakker hanteren verschillende onderwijstijden. 

De Wendakker hanteert een traditioneel rooster met een ochtend en middagprogramme. De Kopakker werkt met een vijf gelijke dagen model. De kinderen van deze locatie gaan alle dagen naar school van 8.30 uur tot 14.10 uur. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven