Chr. Basisschool Het Mozaiek

Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle

Schoolfoto van Chr. Basisschool Het Mozaiek

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het venster van CBS Het Mozaïek in Zwolle

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school zelf. Waar nodig geven we een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. 
Mocht u meer informatie willen hebben of de school willen bezoeken, bel ons dan gerust. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Met Elkaar
  • Ontdekkend en onderzoekend
  • Zorgzaam, Activerend en Actief
  • Inspireren en innoveren
  • Eigen(wijs)heid en kleurrijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
161
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor de opvang werkt de school samen met BSO Landstede en BSO het Doomijn. Tot op heden is er geen vraag geweest naar voorschoolse opvang. Mocht hier in de toekomst wel vraag naar zijn, dan zullen de mogelijkheden bekeken worden.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven