Christelijk Kindcentrum De Wijngaard

Kraggelaan 2 8064 CT Zwartsluis

  • Kindcentrum De Wijngaard in Zwartsluis biedt christelijk basisonderwijs en kinderopvang onder één dak. Ieder kind van 0-13 jaar is van harte welkom!
  • We bieden kinderopvang (0-4 jaar), peuteropvang (2-4 jaar) en buitenschoolse opvang (4-12 jaar).
  • De eerste 1.000 dagen van je kind zijn cruciaal voor de rest van zijn of haar leven.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte van onze medewerkers doen wij ons best vervanging te vinden. We zoeken eerst intern naar een oplossing, als dat niet mogelijk is zoeken we extern naar een bekwame vervanger. In uiterste gevallen moeten wij u helaas laten weten dat kinderen niet naar het kindcentrum kunnen komen. Met het toenemende personeelstekort is deze kans helaas steeds groter. U wordt dan telefonisch of via de app op de hoogte gebracht. We vragen hiervoor uw begrip en medewerking.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Scholing omtrent executieve functies

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De eerste levensjaren zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. De drukste tijd in het leven van ouders is vaak de periode wanneer kinderen klein zijn. Wij helpen ouders om rust binnen het gezin te cree¨ren, de kinderen staan centraal in onze kinderopvang. Wij hebben 2 kinderopvang groepen, een groep van 0-2 en een van 0-4. Daarnaast hebben wij 2 peutergroepen, een van 2+ tot 4 en een van 3+ tot 4. Op alle groepen is plaats voor 16 kinderen. Alleen de 2+ groep heeft plaats voor 13 kinderen. In ons pedagogisch werkplan staat hoe wij vormgeven aan de vertaling van de pedagogische doelen uit ons pedagogisch beleid. Ons kindcentrum biedt ook VVE (Voor en Vroegschoolse Educatie) aan. Dat komt ten goede aan de brede ontwikkeling van alle kinderen in onze opvang. Het biedt activiteiten in een dagelijks ritme, is uitdagend en er is aandacht voor ouderbetrokkenheid. Interactie speelt een grote rol. In het gehele aanbod van de activiteiten vinden wij de volgende zaken belangrijk: relatie (ik hoor erbij), competentie (ik kan het) en autonomie (ik kan het zelf). In alle activiteiten is het belangrijk te kijken naar wat een kind nodig heeft in die drie gebieden. In de combinatie van die drie gebieden komt een kind tot volledige bloei. Wilt u het pedagogisch werkplan of ons VE-beleid inzien van onze locatie dan kunt u dit opvragen bij de directeur van het kindcentrum.

Terug naar boven