Het Anker

Vellengastraat 18 3785 LA Zwartebroek

Schoolfoto van Het Anker

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij volgen doorgaans de wettelijke kaders voor het aanvragen en verlenen van verlof.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Passend Onderwijs wordt ingevuld door nieuw ontwikkelde leerlingenoverzichten, schoolbrede afspraken over weekplanningen, waar leerlingen met extra zorgbehoeftes en de beredeneerde aanpak hierbij worden genoteerd. Daarnaast maken we gebruik van ontwikkelingsperspectieven en groeidocumenten voor leerlingen met leerachterstand en/of gedragsproblemen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven