Het Anker

Vellengastraat 18 3785 LA Zwartebroek

Schoolfoto van Het Anker

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

In 2019-2020 heeft er geen eindtoetsing plaatsgevonden vanwege de coronamaatregelen.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Tussenresultaten worden gebruikt om, waar nodig en mogelijk, een beredeneerd onderwijsaanbod- of aanpak te realiseren. Citotoetsen en methodegebonden toetsen zijn de belangrijkste indicatoren voor dit beredeneerde aanbod. Verder kennen we ook tussenmetingen voor technisch lezen. Dit helpt ons het leesniveau meer fijnmazig aan te passen voor iedere leerling.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

Er is vastgesteld dat de schooladviezen van Het Anker een realistisch beeld geven van de mogelijkheden van een leerling in het voortgezet onderwijs. Daarom blijkt ook, dat leerlingen in de VO vrijwel nooit een andere leerroute volgen dan die van het gegeven advies in groep 8.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven