Vrije School De Berkel

Henri Dunantweg 4 7201 EV Zutphen

  • Appeltjes, appeltjes, glanzend en rond! Iedere dag eten de kleuters samen fruit.
  • Nat in nat schilderen levert veel kleurige schilderijtjes op, allemaal verschillend. Wat een verrassing!
  • Schoolfoto van Vrije School De Berkel
  • Geen schooldag is compleet zonder even naar buiten te zijn geweest.
  • Met de jaarfeesten beleven we het ritme van het jaar, de wisseling van de seizoenen. Michael: leerlingen tonen hun moed tegenover de draak.

In het kort

Toelichting van de school

Op deze schoolpagina leert u De Berkel kennen door middel van een korte omschrijvingen, foto's, cijfers en grafieken. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Ook heeft de school toelichtingen geschreven bij cijfers en feiten.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Hoofd, hart, handen
  • Worden wie je bent
  • Periode-onderwijs
  • Antroposofisch onderwijs
  • Jaarfeesten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
218
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Vrijeschool De Berkel heeft een continuerooster. Kleuters en kinderen in klas 1 en 2 hebben minder lesuren dan leerlingen in de hogere klassen. BSO de Bolsterburen verzorgt de voor- en naschoolse opvang en opvang tijdens studiedagen en vakanties.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven