Kindcentrum De Tol

De Hilde 1 9472 WH Zuidlaren

 • Schoolfoto van Kindcentrum   De Tol
 • Schoolfoto van Kindcentrum   De Tol
 • Schoolfoto van Kindcentrum   De Tol

In het kort

Toelichting van de school

Kindcentrum de Tol is een open christelijk kindcentrum in de wijk Zuid-Es te Zuidlaren waar kinderen elkaar ontmoeten, met elkaar spelen en van en met elkaar leren. Wij besteden veel aandacht aan het welbevinden en het sociaal emotioneel leren van onze kinderen. We vinden het belangrijk dat kinderen zich gezien voelen, dat ze zich veilig voelen. Wij zijn van mening dat een kind alleen kan leren als het zich veilig voelt. Daarom begint het onderwijs bij ons met een veilig pedagogisch klimaat. We leren de kinderen aandacht hebben te hebben voor zichzelf, voor de ander en voor de omgeving. Dat ze leren wat vertrouwen is. Het vertrouwen in eigen kunnen en het vertrouwen in elkaar. Dat vinden wij belangrijk. Daarin willen wij als team een voorbeeld zijn voor de kinderen. Ook het plezier kunnen hebben met elkaar zien we als belangrijke sociale opbrengst. De kernwoorden aandacht, vertrouwen, verantwoordelijk en verwondering zijn verweven in ons schoolklimaat

Binnen ons kindcentrum bieden wij naast onderwijs ook kinderopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang (BSO). De kinderopvang is voor kinderen van 0 tot 4 jaar, peuteropvang met Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) is voor kinderen van 2-4 jaar en de buitenschoolse opvang (BSO) is voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar). 

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Aandacht
 • Verwondering
 • Vertrouwen
 • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Gemiddeld 24 leerlingen per groep
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
262
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven