Kindcentrum De Tol

De Hilde 1 9472 WH Zuidlaren

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Tol
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Tol
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Tol
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Tol
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Tol

In het kort

Toelichting van de school

CBS de Tol is een gezellige, actieve basisschool gelegen in de wijk Zuid-Es in Zuidlaren. Volgens het jaarklassensysteem geven wij onderwijs aan zo’n 235 leerlingen, waarbij we aansluiten bij de mogelijkheden van de kinderen. Dit doen wij met een enthousiast, betrokken team en in nauwe samenwerking met de ouders. Wij vinden het belangrijk dat:

- de kinderen zich prettig voelen op onze school.

- we de mogelijkheden van kinderen zien en hier op aansluiten.

- ons onderwijs uitdagend is voor de kinderen en hen motiveert om te leren.

- we verbonden zijn met de wereld om ons heen.

Daarom ziet ons onderwijs er zo uit:

- We geven modern onderwijs in een ruim, fris schoolgebouw.

- Ons onderwijs heeft een open, christelijk karakter.

- We bieden onderwijs op maat, zowel voor kinderen die meer begeleiding nodig hebben als voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben.

- Wij hebben veel aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling.

- We leggen nadrukkelijk verbinding met de schoolomgeving, door excursies, projecten en acties voor het goede doel.

- We hebben een bibliotheek in de school en we geven kunst en cultuuronderwijs.

- Samenwerkend leren heeft een vaste plek in ons onderwijs.

- We geven Engels vanaf groep 1.

- Onze school heeft veel ICT faciliteiten die worden ingezet bij onze lessen.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Gemiddeld 24 leerlingen per groep
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
228
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven