Basisschool De Vlasbloem

Zoetemanring 55 a 3214 GA Zuidland

Schoolfoto van Basisschool De Vlasbloem

In het kort

Toelichting van de school

De Vlasbloem in Zuidland is een samenwerkingsschool. Onze basisschool is op 1 augustus 2016 ontstaan door een fusie van OBS De Wissel en PCB De Bongerd. Een unieke samenwerking tussen het openbaar en Christelijk basisonderwijs! Wij leiden de kinderen op tot waardevolle burgers van onze maatschappij. We hebben een open en nieuwsgierige houding naar elkaars levensovertuiging. Tolerantie en integriteit staan bij ons hoog in het vaandel. De leerkracht is de professional die de kinderen mede helpt te ontwikkelen tot respectvolle, zelfstandige mensen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • De leerkracht staat centraal
  • kennis voor vaardigheden
  • doorgaande leerlijn
  • vaardig, waardig, aardig
  • samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
417
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven