IKC De Hofvijver

Forelsloot 3 2724 CA Zoetermeer

  • Onze school is een sportieve school.
  • ICT vormt een wezenlijk onderdeel van het onderwijs in de school.
  • Instructie in kleine groepen, terwijl de andere leerlingen zelfstandig aan het werk zijn of een andere instructie krijgen.
  • Door te werken in units is er meer ruimte voor de individuele begeleiding van leerlingen.
  • Hiermee vergroten wij het leesplezier en stimuleren kinderen om meer te lezen, op school én thuis.

In het kort

Toelichting van de school

Op de Hofvijver is ieder kind mede-eigenaar van zijn of haar leer- en ontwikkelingsproces.
Wij vinden dat een kind van nature uit is op sociale verbinding, kennis en vaardigheden.  
Bij ons op De Hofvijver hebben wij vertrouwen in jou! Gaan we samen met jou en je ouders /verzorgers de uitdaging aan om jezelf te ontwikkelen tot een zelfstandig, onafhankelijk en sociaal persoon. Daarbij geef jij richting aan je eigen leerproces.  

De Hofvijver:

-werkt vanuit basisgroepen

-maakt gebruik van de talenten van de kinderen en leerkrachten

-richt zich op een ‘digitale toekomst’

-zet in op mediawijsheid

-werkt met laptops en andere devices

-heeft een buitenschoolse opvang

-geeft Engels in alle groepen

-is een ‘Gezonde school’

-heeft het ?School op Seef′ label

-heeft de Bieb op School

-heeft betrokken leerlingen en ouders

-heeft een leerlingenraad

-bereikt jullie met onder andere Facebook, de schoolsite en een schoolapp

-werkt met een continurooster

Samen met uw kind maken we graag: ‘Een sprong vooruit!’

U bent van harte welkom om een kijkje te nemen in onze school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Unit onderwijs
  • Persoonlijk
  • Duidelijk
  • Rust
  • ICT

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij werken met basisgroepen van circa 25 leerlingen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
195
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De deuren van de school gaan 's morgens open om 8.35 uur; de leerlingen kunnen dan naar hun basisgroep gaan.

De opvang tijdens studie-(mid)dagen en in vakanties dienen de ouders zelf te regelen met de buitenschoolse opvang.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven