Brede School Noorderpolder Theo Thijssenschool

Emil Sandstromweg 6 4301 NW Zierikzee

Schoolfoto van Brede School Noorderpolder Theo Thijssenschool

In het kort

Toelichting van de school

De Theo Thijssenschool is een school met een rijk aanbod. De school is gevestigd in een modern gebouw in de Brede School Noorderpolder.

De school beschikt over een hecht en deskundig team dat enthousiast en hard werkt om datgene wat nodig is voor de kinderen en hun ouders / verzorgers te realiseren.

De Theo Thijssenschool biedt onderwijs op maat. Er zijn de afgelopen jaren forse investeringen gedaan op het gebied van nieuwe methodes en materialen. Ons schoolteam probeert door constante scholing te anticiperen op de snel veranderende maatschappij.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Goed onderwijs op maat
  • School met een rijk aanbod
  • 5 gelijke dagen model
  • Onderwijs en opvang 7u tot 19u
  • Openbaar onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2021/2022 zijn we gestart met 264 leerlingen verdeeld over 11 groepen. Door aanmelding van vooral kleuters stijgt het aantal kinderen in de loop van het jaar.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
257
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven