Jenaplanschool J.L. de Jonge

Vrije 32 4301 JZ Zierikzee

Schoolfoto van Jenaplanschool J.L. de Jonge

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van Jenaplanschool J.L. de Jonge.
Wij zijn een christelijke Jenaplanschool in de binnenstad van Zierikzee. Een leef- en werkgemeenschap waar kinderen het leven leren!

Bent u nieuwsgierig geworden? In onze schoolgids kunt u informatie vinden over hoe we werken en ons onderwijs vorm geven.

Neemt u gerust contact op voor een verdere kennismaking!

Namens het team,

John Oerlemans, directeur.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen Jenaplan
  • Betekenisvol leren
  • Vertrouwen
  • Zorgzaam
  • Samen vieren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Afgelopen jaren is het leerlingaantal toegenomen. Er is belangstelling voor ons onderwijs dat gebaseerd is op de protestants christelijke identiteit in combinatie met het onderwijsconcept van Jenaplan.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
157
Landelijk gemiddelde
222

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De schooltijden zijn onderwijstijd en de tijden voor de opvang kunt u ook vinden in de toelichting.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven