Ds. van Lingenschool

Kerkstraat 9 6671 AN Zetten

  • Veel ruimte rondom de school met veel speelmogelijkheden.
  • We besteden veel aandacht aan een goede relatie met de kinderen zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.
  • In alle groepen lezen we elke dag een half uur. Daar hoort natuurlijk een mooie schoolbibliotheek bij.
  • Veel aandacht voor zingen en samen muziek maken.
  • Vanuit structuur en rust werken we aan goed onderwijs voor onze kinderen.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij de Van Lingenschool via Vensters PO!

De Van Lingenschool, een school waar muziek in zit! Zo luidt de slogan van onze school. Als ergens muziek in zit, dan betekent dat dat je ergens veel van kan verwachten en er veel plezier aan beleeft. Zo’n school willen we voor leerlingen, ouders en personeelsleden zijn. Elke dag proberen we de verwachtingen vanuit onze missie en visie waar te maken waardoor leerlingen en personeelsleden met plezier naar school gaan. We zijn de enige protestants-christelijkeschool in Zetten. In onze school moet ieder kind tot zijn recht komen. We streven naar een veilige, vertrouwde en gezellige sfeer en de leerkrachten doen er alles aan om het beste uit uw kind te halen. We willen dat uw kind met plezier naar school gaat en er heel veel leert. We leren de kinderen dat iedereen uniek is. Respect voor elkaar is hiervoor een eerste vereiste. Je kunt jezelf pas goed ontplooien als je samen leeft.

We wensen u veel leesplezier op Vensters PO!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijke identiteit
  • Veiligheid
  • Openheid
  • Betrokkenheid
  • Samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
146
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven