Ds. van Lingenschool

Kerkstraat 9 6671 AN Zetten

  • Veel ruimte rondom de school met veel speelmogelijkheden.
  • We besteden veel aandacht aan een goede relatie met de kinderen zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.
  • In alle groepen lezen we elke dag een half uur. Daar hoort natuurlijk een mooie schoolbibliotheek bij.
  • Veel aandacht voor zingen en samen muziek maken.
  • Vanuit structuur en rust werken we aan goed onderwijs voor onze kinderen.

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Tweejaarlijks wordt er een oudertevredenheidspeiling gehouden. In 2019 is er ook een peiling gehouden onder ouders over de veiligheidsbeleving van hun kinderen. Ouders gaven onze school een 7,9 voor veiligheid en een 7,7 voor 'mijn kind heeft het naar de zin op school'. Het onderdeel 'de opstelling van de leerling' (opkomen voor jezelf en anderen) scoorde iets minder. Aan dit onderwerp hebben we in de 'week tegen het pesten' bewust aandacht besteed.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven