Rehobothschool voor Reformatorisch Onderwijs

Gerrit Jan van der Veenlaan 2 3705 PE Zeist

  • Schoolfoto van Rehobothschool voor Reformatorisch Onderwijs
  • Schoolfoto van Rehobothschool voor Reformatorisch Onderwijs
  • Schoolfoto van Rehobothschool voor Reformatorisch Onderwijs
  • Schoolfoto van Rehobothschool voor Reformatorisch Onderwijs
  • Schoolfoto van Rehobothschool voor Reformatorisch Onderwijs

In het kort

Toelichting van de school

Bij de Rehobothschool denk je aan groen en bosrijk. Met een grote boom op het plein en een schooltuin heeft de natuur een eigen plek. Rehoboth is een woord dat in de Bijbel te vinden is. Het staat voor: God heeft ruimte gemaakt en wij zijn gegroeid. De Rehobothschool is een christelijke school op reformatorische grondslag. De Bijbel gaat elke dag open en wij willen graag dat kinderen groeien in het kennen en volgen van de Heere Jezus. 

De school is kleinschalig, met relatief veel meerbegaafde kinderen. Voor hen is er een speergroep. Ook voor doeners is er voldoende ruimte om te leren en te groeien op de manier die bij hen past. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Bijbel
  • liefde
  • respect
  • leren
  • samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze 100 leerlingen zijn verdeeld over vijf groepen. Op dit moment bezoeken kinderen uit Zeist, Utrecht, Driebergen en Soesterberg de school. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
88
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven