Rehobothschool voor Reformatorisch Onderwijs

Gerrit Jan van der Veenlaan 2 3705 PE Zeist

  • Schoolfoto van Rehobothschool voor Reformatorisch Onderwijs
  • Schoolfoto van Rehobothschool voor Reformatorisch Onderwijs
  • Schoolfoto van Rehobothschool voor Reformatorisch Onderwijs
  • Schoolfoto van Rehobothschool voor Reformatorisch Onderwijs
  • Schoolfoto van Rehobothschool voor Reformatorisch Onderwijs

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een leerkracht proberen wij vervanging te regelen vanuit onze invalpool.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In het cursusjaar 2019-2020 hebben we de groepen als volgt ingedeeld:

- Groep 1/2
- Groep 3
- Groep 4/6
- Groep 5
- Groep 7/8

Daarnaast is er een speergroep voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben. De speergroep bestaat uit kinderen van groep 5 t/m 8. Voor een aantal kinderen is er een bovenschoolse plusgroep in Amersfoort, één dag per week. Deze is voor speergroepleerlingen voor wie het aanbod in de speergroep nog onvoldoende is.

Op vrijdag worden de lessen bewegingsonderwijs voor de groepen 3 t/m 8 verzorgd door vakleerkracht.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Zie bijlage (schoolondersteuningsprofiel 2020-2021)

Terug naar boven