Oranje Nassauschool

Lijsterstraat 1 2042 CH Zandvoort

  • Heerlijke speelruimte voor de kinderen.
  • Schoolfoto van Oranje Nassauschool

In het kort

Toelichting van de school

De Oranje Nassauschool is schitterend gelegen op een locatie waar het prettig spelen, leren en werken is voor al onze leerlingen. Het gebouw en het plein geven hen daarvoor alle ruimte, zeker nu de school sinds 2014 compleet gerenoveerd is.

Leren om te leven. Zelf denken, samen doen!

Dat is ons uitgangspunt: we geven een basis voor een goede toekomst in deze maatschappij en benutten daarbij ieders talent.

We geven onderwijs in een omgeving en een sfeer waar kinderen zich op hun gemak voelen en waar goed omgaan met elkaar vanzelfsprekend is. Extra aandacht is er voor cultuur en techniek.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
361
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Continurooster

Alle kinderen gaan de hele week naar school. Ongeveer zes keer per jaar zijn alle kinderen vrij vanwege een studiedag van het team.

Tussenschoolse opvang

De kinderen eten tussen de middag samen met hun leerkracht. Zij nemen zelf hun brood en drinken mee. Op maandag krijgen de kinderen fruit. Daarna spelen zij buiten onder leiding van overblijfouders.

Het overblijven kost €55 per jaar. Dit is een vrijwillige bijdrage. Hiervan betalen we de overblijfouders, spelmateriaal, EHBO- en schoonmaakartikelen.

Naschoolse opvang

Na schooltijd, tijdens studiedagen en vakanties kunnen kinderen naar de naschoolse opvang. Ouders kiezen zelf een organisatie voor naschoolse opvang.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven