Oranje Nassauschool

Lijsterstraat 1 2042 CH Zandvoort

  • Heerlijke speelruimte voor de kinderen.
  • Schoolfoto van Oranje Nassauschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groepering: Jongste en oudste kleuters zitten bij elkaar in de groep.
De leeftijdsopbouw maakt het soms nodig om combinatiegroepen te maken. Wij hebben op dit moment geen combinatiegroepen.

Vakdocenten: De kinderen van de groepen 3 tot en met 8 krijgen per week twee maal drie kwartier bewegingsonderwijs van een vakdocent.
De hele school doet mee met het project 'Cultuureducatie met kwaliteit'. Het team wordt bij het geven van muzieklessen begeleid door een docent van Hart Haarlem.

Kijk voor meer informatie op de site van de Oranje Nassauschool

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Terug naar boven