Openbare Basisschool De Spiegel

Brikstraat 6 1503 BK Zaandam

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Spiegel

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van obs De Spiegel. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en van ons als school. Waar nodig geven we een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties

Marian Kuiper (directeur)

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Thematisch Onderwijs
  • Veilige school
  • Opbrengst gericht
  • Grote ouderbetrokkenheid
  • Taal, talent en elkaar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
215
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Niet alleen het onderwijs, maar ook de kinderopvang is op De Spiegel goed geregeld. TintelTuin organiseert leuke activiteiten buiten schooltijd, zoals kleuterdans, koken, judo en werken met tablets. Zo kan uw zoon of dochter direct starten met het ontwikkelen van zijn of haar talenten.

Door onze samenwerking met TintelTuin heeft De Spiegel een kinderdagverblijf en een peuterspeelzaal. Op het kinderdagverblijf kunnen kinderen van 0 tot 4 jaar terecht. Ouders die werken kunnen hier hun kind naartoe brengen. Peuters vanaf 2 jaar zijn enkele dagdelen per week welkom in onze peuterspeelzaal.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven