Epemaskoalle

Ds. H.W.C.A. Visserleane 11 8633 KH Ysbrechtum

  • Schoolfoto van Epemaskoalle
  • Schoolfoto van Epemaskoalle
  • Schoolfoto van Epemaskoalle
  • Schoolfoto van Epemaskoalle

In het kort

Toelichting van de school

De Epemaskoalle ligt in het dorp Ysbrechtum. In het schooljaar 2013/2014 start onze school met 100 leerlingen en 4 groepen. Onze school is een openbare school, waar iedereen van harte welkom is ongeacht godsdienstige, culturele en levensbeschouwelijke achtergrond. Wij willen dat de kinderen zich bij ons op school veilig voelen en met plezier naar school gaan. Als kinderen zich veilig voelen, kunnen ze tot ontplooiing komen en durven ze zich te uiten. Belangrijk hierbij is dat kinderen verschillen accepteren en leren samenwerken. De Epemaskoalle is een ‘dorpsschool’ met structuur, voor een optimale ontwikkeling en met voldoende stimulansen en uitdagingen in een rustige veilige omgeving.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
112
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven