De Olijfboom

John F. Kennedylaan 6 3931 XK Woudenberg

Schoolfoto van De Olijfboom

In het kort

Toelichting van de school

Wij zijn een protestants-christelijke school en geven de Bijbel een belangrijke plaats in het onderwijs. We bieden onderwijs op maat aan en zoeken samen met ouders naar het beste voor ieder kind. Als u vragen heeft of een kijkje wilt nemen in onze mooie school, Lees dan verder in dit Venster, of kom eens langs op onze school. We laten het u graag zien! 

Op de website van onze school www.olijfboom.school vindt u nadere informatie over onze school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gelovend leren groeien!
  • Onderwijs op maat
  • Grip op de groep
  • Talentontwikkeling
  • Betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
333
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Het kan zijn dat de leerlingengegevens niet up to date zijn, omdat deze maar 1x per jaar worden bijgewerkt. Deze gegevens worden op 1 oktober vanuit DUO aangeleverd aan Kennisnet - Vensters. Dezen verwerken het in de eerstvolgende maand januari.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven