Griftschool

Van Speijklaan 30 3931 AB Woudenberg

  • Schoolfoto van Griftschool
  • Schoolfoto van Griftschool
  • Schoolfoto van Griftschool
  • Schoolfoto van Griftschool

In het kort

Toelichting van de school

De Griftschool is een van de twee basisscholen voor openbaar onderwijs in Woudenberg. Wie bij ons binnenstapt zal direct het rustige  en open karakter van de school opvallen. Met ruim 170 leerlingen zijn wij ‘klein’ genoeg voor een warme en geborgen sfeer, maar groot genoeg om onze leerlingen het beste te kunnen bieden.Onze pluspunten:Een stabiel team van leerkrachten en ondersteunend personeel.Een passend aanbod voor kinderen die meer of juist minder leerstof aankunnen.Ruime expertise en zorg op het gebied van dyslexie.Een uitgebreid kunst- en cultuuraanbod.Engelse les van groep 1 t/m 8.Gepersonaliseerd communicatiesysteem en up-to-date website. Ouders zijn altijd op de hoogte van wat speelt in de klas van hun kind(eren).Actief Ouderschap vinden wij belangrijk. Kinderen van ouders die betrokken zijn bij school behalen betere leerresultaten.Wie na acht jaar de Griftschool verlaat heeft leren lezen, schrijven en rekenen, heeft kennis vergaard en is uitgegroeid tot een zelfstandige leerling. Onze leerlingen kunnen samenwerken en weten zich verantwoordelijk en sociaal op te stellen. Ze zijn, kortom, klaar om de wereld in te gaan. Sinds het schooljaar 2021-2022 werken wij met een pilot voor vormingsonderwijs. Dit houdt in dat alle kinderen de diverse geestelijke stromingen krijgen aangeboden.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Talentontwikkeling
  • Samenwerking
  • Veilig en Positief Klimaat
  • Digitale Geletterdheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
178
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven