CBS De Adelaar

Heerenveenseweg 36 8471 BG Wolvega

Schoolfoto van CBS De Adelaar

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op deze pagina van CBS De Adelaar. CBS De Adelaar is een christelijke school in Wolvega en staat vlak bij het centrum van dit mooie dorp. Het is een school waar we trots op zijn en waar alle kinderen en ouders zich welkom mogen voelen. Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van CBS De Adelaar. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. Voor meer informatie verwijs ik u naar onze website. Ook kunt u altijd bij ons binnenlopen om sfeer te komen proeven.

Janneke Neef
Directeur CBS De Adelaar

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Persoonlijk
  • Ondernemend
  • Verbindend
  • Zelfstandig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het totaal aantal leerlingen is de afgelopen jaren teruggelopen. Dit komt vooral door de samenstelling van de bevolking in en rond de wijk van de school. Het aantal kinderen in de wijk is afgenomen. Door de onderwijsvernieuwing binnen de school, zoals het 'tjong®talent, Engels in alle groepen, structuur, groepsdoorbrekend werken, enz. trekt de school nu ook leerlingen van buiten de wijk. Hierdoor zal de krimp kleiner worden en waarschijnlijk ombuigen tot groei.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
62
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven